تعریف وفاداری مشتری دی ۲, ۱۳۹۹
شناخت بازار هدف و مزایای آن آبان ۱۹, ۱۳۹۹
ضرورت راه اندازی برنامه وفاداری شهریور ۲۵, ۱۳۹۹
این همه سروصدا برای مشتری وفادار؟! شهریور ۱۹, ۱۳۹۹
ایجاد انگیزه خرید مجدد در مشتریان شهریور ۱۱, ۱۳۹۹
مزایای راه اندازی برنامه وفاداری شهریور ۱, ۱۳۹۹
گزارش ویزیت های تبادلی و سرنخ های تبادلی در پنل مدیریت کسب و کارها مرداد ۱۵, ۱۳۹۹
بلفی در کسب و کار شما چگونه کار می کند؟ مرداد ۱۳, ۱۳۹۹
خصوصیات بهترین برنامه وفاداری کدام است؟ مرداد ۶, ۱۳۹۹
چند حقیقت راجع به وفاداری مشتریان تیر ۲۴, ۱۳۹۹
تاثیر برنامه وفاداری بلفی بر توسعه کسب و کارها تیر ۲۳, ۱۳۹۹
بازاریابی مشارکت مشتری تیر ۱۱, ۱۳۹۹
کمپین های بازاریابی و تاثیر آن بر روی حفظ و نگهداری از مشتری خرداد ۱۳, ۱۳۹۹
آیا کسب و کار شما به برنامه وفاداری نیاز دارد؟ خرداد ۱۱, ۱۳۹۹
وفاداری بلند مدت مشتریان به کسب و کار شما اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۹
برنامه وفاداری مشتریان ویژه کسب و کارهای کوچک اسفند ۶, ۱۳۹۸
حس وفاداری و تاثیر آن در موفقیت روزافزون شما بهمن ۱۵, ۱۳۹۸
برنامه وفاداری مشتری اردیبهشت ۵, ۱۳۹۸
Top