سهم برنامه وفاداری بلفی در کاهش ضرر ویروس کرونا تیر ۳۰, ۱۳۹۹
سهم باشگاه مشتریان در کاهش ضرر کرونا اردیبهشت ۷, ۱۳۹۹
چند اصل مهم برای ایجاد تغییر در روند مشتری مداری در زمان ویروس کرونا فروردین ۲۴, ۱۳۹۹
حفظ و جذب مشتری در زمان ویروس کرونا فروردین ۱۸, ۱۳۹۹
بازداشت محقق دانشگاه هاروارد به اتهام رابطه پنهانی با چین فروردین ۱۷, ۱۳۹۹
فروردین ۱۶, ۱۳۹۹
دورکاری یکی از روش های بهبود شرایط کاری فروردین ۱۱, ۱۳۹۹
مشتری مداری کسب و کارهای کوچک در زمان ویروس کرونا فروردین ۱۰, ۱۳۹۹
آیا من کرونا دارم؟ آیا باید به بیمارستان مراجعه کنم؟ اسفند ۲۴, ۱۳۹۸
Top