فروشگاه | نان و شیرینی وشکلات

شیرینی سن سون

هدایا در شیرینی سن سون

امتیاز هدیه
150 مبلغ 5.000 تومان بن خرید در فروشگاه داری مشتری عزیز
250 یک نوشیندی انرژی زا لمسر مهمان من باش مشتری عزیز
300 یک پاستیل سطلی شیبا هدیه ما به شما مشترك عزیز
375 بن خرید 10.000تومان هدیه ما به شما
500 لوازم تولد به ارزش 15.000 تومان هدیه مراسم تولد عزیزانتان
600 یک عدد آدامس تریدنت + یک پاستیل سطلی شیبا
700 لوازم تولد به ارزش 200.000 تومان هدیه ما به مشتری عزیز
850 بن خرید کیک تولد به ارزش 25.000 تومان مهمان ما باشید
1000 یک عدد شانسی کیمدی بزرگ هدیه ما به فرزند دلبند تان
1250 بن خرید شیرینی یا شکلات به ارزش ۴5.۰۰۰ تومان هدیه ما به شما مشتری گرامی
1400 لوازم تولدت را مهمان سن سون باش به ارزش 45.000 تومان
1600 به پاس قدردانی از همراهیتان مبلغ 60000 تومان بن خرید شیرینی و شکلات مهمان ما هستید
2100 بن خرید شیرینی و شکلات به مبلغ 80.000 تومان مهمان سن سون باشید
2500 بن خرید شیرینی و شکلات به مبلغ 100.000 تومان مهمان ما باشید