فروشگاه | نان و شیرینی وشکلات

شیرینی سن سون

هدایا در شیرینی سن سون

امتیاز هدیه
150 مبلغ 5.000 تومان بن خرید در فروشگاه داری مشتری عزیز
250 یک نوشیندی انرژی زا لمسر مهمان من باش مشتری عزیز
400 بن خرید 10.000تومان هدیه ما به شما
600 لوازم تولد به ارزش 15.000 تومان هدیه مراسم تولد عزیزانتان
650 یک پاستیل سطلی شیبا هدیه ما به شما مشترك عزیز
800 لوازم تولد به ارزش 20.000تومان هدیه ما به مشتری عزیز
900 یک عدد آدامس تریدنت + یک پاستیل سطلی شیبا
1000 بن خرید کیک تولد به ارزش 25.000 تومان مهمان ما باشید
1100 یک عدد شانسی کیمدی بزرگ هدیه ما به فرزند دلبند تان
1350 بن خرید شیرینی یا شکلات به ارزش ۴5.۰۰۰ تومان هدیه ما به شما مشتری گرامی
1500 لوازم تولدت را مهمان سن سون باش به ارزش 45.000 تومان
1750 به پاس قدردانی از همراهیتان مبلغ 60000 تومان بن خرید شیرینی و شکلات مهمان ما هستید
2400 بن خرید شیرینی و شکلات به مبلغ 80.000 تومان مهمان سن سون باشید
2800 بن خرید شیرینی و شکلات به مبلغ 100.000 تومان مهمان ما باشید