مراکز خدماتی | آرایشگاه بانوان

سالن آیدا

سالن زيبايي آيدا 
ارائه دهنده كليه خدمات زيبايي

هدایا در سالن آیدا

امتیاز هدیه
300 رنگ لاک ساده تو مهمان ما باش
350 اصلاح صورت تو مهمان ما باش
450 طراحی ناخن هدیه بگیر
600 موهات بافت افریقایی بزن
700 کوپ مو همراه با دیزاین مهمان ما باش
800 براشینگ
900 مانیکورvip از ما هدیه بگیر
1000 پدیکور vip از ما هدیه بگیر
1200 رنگ ریشه مهمان ما باش
1500 شینیون یا بابلیس کدوم؟؟؟
2500 میکاپ ویژه و گریم کامل