مراکز خدماتی | آرایشگاه بانوان

سالن آیدا

سالن زيبايي آيدا 
ارائه دهنده كليه خدمات زيبايي

هدایا در سالن آیدا

امتیاز هدیه
300 رنگ لاک ساده تو مهمان ما باش
350 اصلاح صورت تو مهمان ما باش
450 طراحی ناخن هدیه بگیر
600 موهاتو بافت بزن
700 کوپ مو مهمان ما باش
800 براشینگ
900 مانیکورvip از ما هدیه بگیر
1000 پدیکورکلاسیک از ما هدیه بگیر
1500 موهاتو کرلی کن
2000 مو هاتو موخوره گیری کن
2500 رنگ ریشه هدیه ما به شماست
3000 میکاپ ویژه
4000 هدیه ویژه سالن آیدا