غذا و نوشیدنی | آب میوه و بستنی

باشگاه مشتریان آبمیوه بستنی شیک شاد

هدایا در باشگاه مشتریان آبمیوه بستنی شیک شاد

امتیاز هدیه
40 یکــ لیوان اکسیر بهارنارنج
55 یکـــ لـیـوان شـیـرمـوز
70 یک لیـوان شیـرمـوز با کـیـک
80 به میل شما(شیرموز بستنی،هویج بستنی،طالبی بستنی)
95 پیشنهاد همیشگی مـا! آبـمیـوه هـای تـرکیبـی
120 شیرمـوز برای شمـا و 1 نفـر همراه
130 شیرپسته مخصوص یا صبر برای امتیاز بعدی
145 مـعـجون مـخصوص شیکــ شـاد
165 شیرموز برای شمـا و 3 نفـر همراه
190 یک سرویس دلخواه برای شما و 1 نفر همراه
230 بطـری بـزرگ آبـمیـوه (هویج، سیب، کرفس،طالبی)
270 یک سرویس دلخواه برای شما و 3 نفر همراه