مراکز خدماتی | کلینیک زیبایی

مرکز پوست رزیبا

هدایا در مرکز پوست رزیبا

امتیاز هدیه
100 ماسک پاکسازی هدیه برای شما مشتری عزیز
200 LED هدیه ای برای شما مشتری عزیز
250 50% تخفیف میکرودرم هدیه ای برای شما مشتری عزیز
350 یک جلسه لیزرصورت هدیه ای برای شما مشتری عزیز
350 انجام میکرودرم ابریژن هدیه برای شما مشتری عزیز
400 25% تخفیف لیزر کل بدن برای یک جلسه برای شما مشتری عزیز
450 50% تخفیف در یک جلسه میکرونیدلینگ هدیه ما به شما مشتری عزیز
550 50% تخفیف بوتاکس کانادایی هدیه ما به شما مشتری عزیز
600 یک جلسه لیزر بیکنی و زیر بغل هدیه به شما مشتری عزیز
600 پاکسازی صورت هدیه به شما مشتری عزیز
700 50% تخفیف در تزریق بوتاکس مصپورت برای شما مشتری عزیز
700 50% تخفیف در خرید دستگاه cuteskin برای شما مشتری عزیز
1500 70% تخفیف بوتاکس مصپورت هدیه به مشتری عزیز
1500 ۷۰ % تخفیف در انجام تزریق ژل ۲۵۰ هزار تومنی برای شما مشتری عزیز
2500 یک سی سی ژل 250/000 تومانی هدیه به شما مشتری عزیز
3000 تزریق بوتاکس مصپورت هدیه برای شما مشتری عزیز