مراکز خدماتی | کلینیک زیبایی

مرکز پوست رزیبا

هدایا در مرکز پوست رزیبا

کسب و کار غیر فعال

امتیاز هدیه
15 میکرودرم ابریژن
25 20 درصد تخفیف تزریق ژل
35 ۵۰ درصد تخفیف میکرونیدلینگ
45 ۲۰ درصد تخفیف بوتاکس
65 ۵۰ درصد تخفیف مزوتراپی صورت
75 ۵۰ درصد تخفیف بوتاکس
100 تزریق یک سی سی ژل رایگان