غذا و نوشیدنی | رستوران

آدیش فود هال و کافه لاویدا

هدایا در آدیش فود هال و کافه لاویدا

امتیاز هدیه
80 اسپرسو
80 چای سیاه ایرانی
90 قهوه ترک
100 امریکانو
120 قهوه عربی
120 هات چاکلت
130 موکا
130 کارامل ماکیاتو
150 بیچرین
150 وایت چاکلت
150 دمنوش انتخابی
170 شیک انتخابی
180 نوشیدنی های سرد
180 قهوه دمی