غذا و نوشیدنی | کافه

كافه و رستوران گردو

هدایا در كافه و رستوران گردو

امتیاز هدیه
15 دم نوش
20 عرقیجات
30 نوشیدنیهای سرد
40 دسر مخصوص گردو
50 سالاد
60 پنه آلفردو
70 جوجه چيني
80 لازانيا