غذا و نوشیدنی | کافه

کافه اونار

هدایا در کافه اونار

کسب و کار غیر فعال

امتیاز هدیه
15 آهنگ بعدی کافه رو تو انتخاب کن!
45 اسپرسو امروزتو مهمون ما باش!
65 هات چاکلت مارشملو تقدیم شما!
80 یه آمریکانو با چیزکیک بزن !
120 یه کمکس دو نفره با دوستت مهمون اونار!
160 ۴ تا اسپرسو جایزه وفاداریته!
185 4 روز، ,هرروز،یه لته مهمون ما
350 یک میلیون ریال اعتبار خرید از اونار!
650 هوراااا ، کارت هدیه ۲میلیون ریالی