فروشگاه | قهوه و شکلات

فروشگاه ما-مرکزی

هدایا در فروشگاه ما-مرکزی

امتیاز هدیه
25 1عدد نورسکا صبح
30 1عدد نورسکا عصر
35 1عدد نورسکا ظهر
40 1عدد کپسول بن مانو انتخابی
50 100گرم قهوه میکس آسیاب شده
80 100گرم قهوه آسیاب شده (به انتخاب خودتون)
90 1پاکت قهوه ترک 250گرمی بن مانو
100 100گرم قهوه فوری کلاسیک
110 1پاکت قهوه آرتیمان 250گ بن مانو
120 همزن برقی شیرو قهوه
125 1پاکت قهوه فرانسه 250گ بن مانو
135 1پاکت قهوه پریسکا250گ بن مانو
140 100گرم قهوه فوری گلد
150 1پاکت قهوه مانوکا 250گ بن مانو
160 فرنچ پرس 350میل
180 بسته ویژه شماره 36
200 موکاپات(اسپرسوساز) 1نفره
240 موکاپات(اسپرسوساز) 2نفره
270 موکاپات(اسپرسوساز) 3نفره
450 موکاپات سرامیکی
500 بسته ویژه شماره 40
600 آسیاب دستی با مخزن اضافه
800 قهوه جوش 4نفره برقی جنوا