فروشگاه | قهوه و شکلات

فروشگاه ما-مرکزی

هدایا در فروشگاه ما-مرکزی

امتیاز هدیه
25 1عدد نورسکا صبح
30 1عدد نورسکا عصر
35 1عدد نورسکا ظهر
50 100گرم قهوه میکس آسیاب شده
80 100گرم قهوه آسیاب شده (به انتخاب خودتون)
90 1پاکت قهوه ترک 250گرمی بن مانو
110 300 گرم قهوه میکس پایه ربوستا
120 همزن برقی شیرو قهوه
125 1پاکت قهوه فرانسه 250گ بن مانو
135 1پاکت قهوه پریسکا250گ بن مانو
150 1پاکت قهوه مانوکا 250گ بن مانو
200 موکاپات(اسپرسوساز) 1نفره
215 یک کیلو قهوه میکس پایه ربوستا
240 موکاپات(اسپرسوساز) 2نفره
270 موکاپات(اسپرسوساز) 3نفره
350 2کیلو قهوه میکس پایه ربوستا
390 آسیاب استیل دستی اینستاگرام رو که یادت نرفته@ghahvema
400 2 کیلو قهوه به انتخاب خودت
450 موکاپات برقی 4نفره
500 بسته ویژه شماره 40
1250 قهوه ساز همراه (مینی پرسو)