مراکز خدماتی | کلینیک زیبایی

زیبایی صدف

هدایا در زیبایی صدف

کسب و کار غیر فعال

امتیاز هدیه
1000 میکرودرم هدیه بگیر زیبا هستی زیبا تر شو
2000 لیزر زیر بقل هدیه ما به شما عزیز دل
3000 پاکسازی صورت هدیه ما به شما دوست عزیز
4000 لیزر زیر بقل + بیکینی هدیه ما به شما عزیز دل
5000 کربوکسی تراپی کن و تغیر رو با ما تجربه کن
6000 نیاز به میکرو نیدلینگ داری این هدیه را از ما قبول کن
7000 پلاسمای لیفت هدیه من به تو
8000 مزو تراپی ما رو امتحان کردین؟
9000 ۱ جلسه RF صورت هدیه ما به شما