فروشگاه | کتاب و محصولات فرهنگی

گذر كتاب روبرو

گذر کتاب روبرو واقع در عمارت روبرو مکان دنجی در کنار کافه،گالری،پلتفرم و حیاط مرکزی برای تورق کتابهای عمومی می باشد.در گذر کتاب روبرو موسیقی لوازم تحریر و صنایع دستی برای مخاطبان هنرمند عرضه می گردد.

هدایا در گذر كتاب روبرو

کسب و کار غیر فعال

امتیاز هدیه
100 7% تخفيف خريد كتاب + 5% تخفيف در تحرير
300 10% تخفيف خريد كتاب+ 10% خريد از تحرير
500 10% تخفيف خريد كتاب+ 20% تخفيف در خريد از هنرهاي دستي و تحرير
800 12% تخفيف خريد كتاب+20% تخفيف در خريد از هنرهاي دستي و تحرير +1 كتاب رايگان از نشر ماهي
1000 20% خريد از كتاب +25% از هنرهاي دستي و تحرير+2 كتاب رايگان از نشر ماهي+30% تخفيف كتاب اورجينال