غذا و نوشیدنی | رستوران

رستوران ایتالیایی سیبو

هدایا در رستوران ایتالیایی سیبو

امتیاز هدیه
50 یک فنجان چای مهمان ما باشید
70 آبجو لیوانی یک نفره
100 نوشیدنی خنک مهمان ما باشید(آبمیوه یا موهیتو ؟)
200 سالاد سزار
300 پاستا آلفردو
400 ماتا برگر
600 پیتزا به انتخاب خود شما
800 یک پیتزا به انتخاب خودت به همراه موهیتو
1000 2 تا پیتزا و ۲ تا موهیتو ، خودت و دوستت مهمان ما هستید