غذا و نوشیدنی | رستوران

رستوران ایتالیایی سیبو

هدایا در رستوران ایتالیایی سیبو

امتیاز هدیه
200 قارچ سوخاری
200 موهیتو
320 سیب زمینی با پنیر
320 وینگز سوخاری 8 تکه
450 پاستا آلفردو
450 زینگر
680 ماتا برگر
680 ۳ تکه نرمال یا اسپایسی
900 6 تکه نرمال یا اسپایسی
900 پیتزا به انتخاب خود شما
1200 زینگر و دبل دان
1200 پیتزا به انتخاب خود شما با موهیتو
1500 9 تکه نرمال بهمراه 3 نوشیدنی
1500 چیکن اسپشال ، پیتزا ، سیب زمینی با چیز سس بهمراه 2 عدد نوشیدنی