غذا و نوشیدنی | رستوران

رستوران ایتالیایی سیبو

هدایا در رستوران ایتالیایی سیبو

امتیاز هدیه
65 چای یا قهوه
130 قارچ سوخاری
130 موهیتو
210 وینگز سوخاری 8 تکه
210 سیب زمینی با پنیر
300 پاستا آلفردو
300 زینگر
450 ۳ تکه نرمال یا اسپایسی
450 ماتا برگر
600 پیتزا به انتخاب خود شما
600 6 تکه نرمال یا اسپایسی
800 پیتزا به انتخاب خود شما با موهیتو
800 زینگر و دبل دان
1000 چیکن اسپشال ، پیتزا ، سیب زمینی با چیز سس بهمراه 2 عدد نوشیدنی
1000 9 تکه نرمال بهمراه 3 نوشیدنی