غذا و نوشیدنی | رستوران

پرفيوم پلاس ٢

هدایا در پرفيوم پلاس ٢

کسب و کار غیر فعال

امتیاز هدیه
100 ۵ گرم اسانس هدیه ما به شما
300 اسانس به ارزش ۳۵،۰۰۰ تومان + یک خوشبو کننده
500 یک اسانس به ارزش ۱۰۰،۰۰۰ تومان از ما هدیه بگیر
700 یک اسانس به ارزش ۱۵۰،۰۰۰ تومان
850 یک اسانس به ارزش ۱۸۰،۰۰۰ تومان هدیه ما به شما
1000 یک ادکلن ۵۰ میل از ما هدیه بگیر
1400 یک ادکلن ۷۵ میلی هدیه ما به شما
1700 یک ادکلن ۵۰ میل و یک اسانس از ما هدیه بگیر
2000 یک ادکلن ۱۲۰ میل میتونی از ما هدیه بگیری
2000 یک ادکلن زنانه و یک مردانه ۷۵ میلی میتونی از ما هدیه بگیری