غذا و نوشیدنی | کافه

کافه لیوان

رفیق خوب اونیه که تو تمام لحظات غم و شادی
کنار تو باشه و حالت رو بهتر کنه، فقط با بودن در کنارت !
یه لیوان میتونه رفیق خوبی باشه برات !
یه لیوان پر از خوشمزه های دوست داشتنیه :)

هدایا در کافه لیوان

امتیاز هدیه
20 یه لیوان قهوه دمی با کیک وانیلی (:
30 یه لیوان میلک شیک با طعم دلخواه تو! (:
40 دو تا اسموتی با ترکیب خودت و دوستت (: (:
50 هوررااا ، یه ساعت قهوه مهمون مایی ! (:
60 هی رفیق! لیوان مخصوص خودتو داشته باش! (:
80 یک هفته، هر روز، یه نوشیدنی رایگان! (:
100 500 هزار ریال اعتبار خرید از لیوان. (: