مجتمع تجاری | مرکز خرید و فود کورت

الماس کویر

هدایا در الماس کویر

امتیاز هدیه
100 چای چهار نفره
150 دمنوش چهار نفره الماس
200 یه موهیتو با دمنوش مخصوص الماس (دو نفره)
300 دو تا موهیتو مخصوص الماس
400 موهیتو + لیموناد + رد چری
500 قلیون خلیل مامون
1000 قلیون لاکچری