غذا و نوشیدنی | رستوران

پیتزا تک

هدایا در پیتزا تک

کسب و کار غیر فعال

امتیاز هدیه
20 نوشابه 300سی سی رایگان
30 1عدد ساندویچ فلافل
50 1عدد سالاد نودل رایگان
60 1عدد ساندویچ بندری
100 یک عددهمبر دستی یا10درصد تخفیف
150 مینی مخلوط یا13000تومان تخفیف
200 1پیتزامینی مخصوص یا18000 تومان تخفیف
250 1عدد پیتزا متوسط مخصوص
300 1عدد پیتزا خانواده مخصوص