غذا و نوشیدنی | کافه

گیم لند

هدایا در گیم لند

امتیاز هدیه
80 هند اسپید
90 بورد گیم یک ساعت ( دو نفر )
100 ایر هاکی دو دست
120 فوتبال دستی
120 فوتبال دستی
140 PS4
170 PS4 چهارنفره
190 PS5
210 PS5 چهار نفره