غذا و نوشیدنی | آب میوه و بستنی

بستنی لب کارون

OPEN  10:00 - 14:00
     &    17:00 - 22:00

هدایا در بستنی لب کارون

امتیاز هدیه
500 سنتی تک نفره
700 نیم لیتر آب هویج
800 هویج بستنی
900 نیم لیتر انار
1000 یک لیتر آب هویج
1200 یک نیم آب هویج
1300 آیس پک
1400 آب میوه یک لیتری
1500 یک نیم آب سیب
1600 آبمیوه یک نیم لیتری خانگی
1600 آبمیوه یک نیم لیتری خانگی
1700 پیتزا
1800 معجون کوچک
2000 معجون متوسط
3500 رویال معجون