مراکز خدماتی | کلینیک دامپزشکی

بيمارستان حیوانات خانگی مهر شيراز

OPEN  09:00 - 24:00
     &    00:00 - 09:00

هدایا در بيمارستان حیوانات خانگی مهر شيراز

امتیاز هدیه
10 2000 تومان خرید رایگان
25 5000 تومان خرید رایگان
50 10000 تومان خرید رایگان
75 5 درصد تخفیف خرید یا ادامه میدی؟
100 تشویقی رایگان
125 شامپو
150 ویزیت یا ناخن گیری و تخلیه کیسه رایگان
200 10 درصد تخفیف پت شاپ
250 ۱۰۰ هزار تومان خرید رایگان
300 باکس حمل و نقل
400 اصلاح رایگان
500 عقیم سازی نر رایگان
700 عقیم سازی ماده رایگان
1000 شما یه تبلت برنده شدید.
2000 Apple watch