غذا و نوشیدنی | کافه

کافه لیو

هدایا در کافه لیو

امتیاز هدیه
20 اسپرسو بزن شارژ شی!
30 زمستون رو با شیر قهوه گرم شو!
35 یکی از یخی ها رو انتخاب کن خنک شی
40 تو زمستون بستنی میچسبه یکی انتخاب کن
45 یه شیک مهمون ما باش
50 یه چیز کیک با چایی مهمون ما باش