غذا و نوشیدنی | کافه

کافه میرا

هدایا در کافه میرا

امتیاز هدیه
50 یک اسپرسو برای خودت بزن
100 یک لاته برای خودت بزن
150 کتاب میرا
250 فرنچ پرس
500 خودت و دوستت مهمون کافه میرا
1000 دوربین عکاسی فوجی