فروشگاه | اسباب بازی و سیسمونی

سرزمین بازی

ارائه کننده مدرنترین و جذابترین بازی های فکری و کمک آموزشی برای سنین 5 ماهگی الی 50 سالگی
خیابان ۲۲بهمن، روبروی بانک سپه مرکزی
OPEN  08:30 - 13:30
     &    16:30 - 22:00

هدایا در سرزمین بازی

امتیاز هدیه
30 بن خرید به مبلغ 5000 تومان در یک مرحله خرید
60 بن خرید به مبلغ 15000 تومان در یک مرحله خرید
120 بن خرید به مبلغ 45000 تومان در یک مرحله خرید
180 بن خرید به مبلغ 60000 تومان در یک مرحله خرید
240 بن خرید به مبلغ 135000 تومان در یک مرحله خرید
480 بن خرید به مبلغ 405000 تومان در یک مرحله خرید