بلفی ؛ اولین برنامه وفاداری دیجیتال و سراسری در ایران

سالها وفادار بمانیم ...


"تراکنش های برنامه وفاداری بلفی در لحظه.Live"

شبکه بلفی را کسب و کارهایی بوجود آورده اند که به دنبال ارتباطی عمیق و ماندگار با مشتریان وفادار خود هستند. آنها بر این باورند که مشتری وفادار ارزشمندترین سرمایه شان است و نگهداری از آنها رمز پایداری کسب و کارشان می باشد.

"با حضور در کسب و کارهای عضو شبکه بلفی، کارت وفاداری دریافت کنید و خریدتان را لذت بخش تر کنید."

سه مرحله آسان برای ورود به باشگاه مشتریان وفادار بلفی

در نزدیکی خود کسب و کارهای عضو بلفی را پیدا کنید و از وفاداری به آنها لذت ببرید.
آنها عاشق مشتری وفادارند

کسب و کارهای نزدیک من
 • تهران
 • گلستان
 • مازندران
 • گیلان
 • خراسان رضوی
 • اصفهان
 • آذربایجان شرقی
 • آذربایجان غربی
 • کرمان
 • یزد
 • فارس
 • کرمانشاه
 • هرمزگان
 • خوزستان
 • لرستان

دیگران در مورد بلفی چه می گویند