هزینه راه اندازی برنامه وفاداری بلفی مهر ۹, ۱۳۹۹
افزایش درآمد با بلفی مهر ۶, ۱۳۹۹
وفادارسازی مشتریان در کسب و کارها شهریور ۳۰, ۱۳۹۹
بایدها و نبایدهای یک برنامه وفاداری مرداد ۴, ۱۳۹۹
انواع تاثیرات باشگاه مشتریان اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۹
مفهوم وفاداری در کسب و کار اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۹
باشگاه مشتریان برای چه کسب و کارهایی مناسب است؟ اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۹
ارزشمندترین مشتریان چه کسانی هستند؟ اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۹
سهم باشگاه مشتریان در کاهش ضرر کرونا اردیبهشت ۷, ۱۳۹۹
برنامه وفاداری نیاز هر کسب و کار موفق اردیبهشت ۱, ۱۳۹۹
اشتباهات رایج در وفادارسازی مشتری فروردین ۲۷, ۱۳۹۹
راهنمای خرید باشگاه مشتریان اسفند ۲۰, ۱۳۹۸
ضرورت وجود سیستم باشگاه مشتریان برای کسب کارها اسفند ۱۴, ۱۳۹۸
سایت‌ های تخفیف چه تفاوتی با برنامه ‌های وفاداری دارند؟ بهمن ۲۱, ۱۳۹۸
چرا راه اندازی باشگاه مشتریان برای کسب و کار شما ضروری است؟ بهمن ۵, ۱۳۹۸
ارتباط با مشتری آبان ۱, ۱۳۹۸
زیرساخت نگهداری مشتری اردیبهشت ۹, ۱۳۹۸
برنامه وفاداری مشتری اردیبهشت ۵, ۱۳۹۸
Top